PC 600 W – PC 600 S

Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, prekast ve hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş polimer esaslı süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Kategori:

Beton Katkıları
Kullanım Alanları:

Prekast beton üretiminde kullanılır. Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde kullanılır.