Kalite Politikamız

 • Sahip olduğumuz tüm yönetim sistemlerimizin gerektirdiği tüm uygunluk şartlarını yerine getirmeyi,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ile ilgili ve yürürlükte yer alan tüm yasalara, kanuni yükümlülüklere uymayı,
 • Yüksek kalitede ürün ve hizmeti söz verdiğimiz zamanda ve en uygun maliyetle sunmayı,
 • Ürün ve hizmet kalitemizi, iç ve dış ortam olmak üzere çevremize olan duyarlılığımızı ve tüm çalışanlarımız kapsamında iş sağlığı güvenliği konusundaki hassasiyetimizi sürekli olarak iyileştirecek hedefler belirlemeyi ve bu hedefler doğrultusunda daha iyiyi hedeflemeyi,
 • Güvenilirlik, tercih edilirlik ve kolay ulaşılabilirlik ilkeleri ile müşterilerimiz tarafından sürekli tercih edilebilir olmayı,
 • Müşterilerimizden gelecek her türlü geri bildirime açık olmayı ve tüm bildirimleri objektiflik, şeffaflık, erişilebilirlik, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini prensip edinerek, çözüme ulaştırmayı ve bu bilgileri etkin şekilde kontrol altında tutmayı,
 • Katılımcılık ilkesini temel alarak müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini izleme, ölçme ve değerlendirmeyi, sürekliliğini iyileştirerek sağlamayı,
 • Görev, sorumluluk ve yetkinlikleri ve işin gereklilikleri doğrultusunda iyi eğitilmiş ve bilinçlendirilmiş bir iş gücünün yanı sıra, ülkesine fayda sağlayacak bir insan gücü oluşturmayı,
 • Gerçekleştirilen faaliyetler sırasında tüm çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek potansiyel iş kazalarını önlemeyi ve ortadan kaldırmak için gereken tüm tedbirlerin almayı,
 • Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre boyutlarımızı en iyi şekilde analiz etmeyi, çevreyi tehdit edebilecek olumsuz etkileri kontrol altına almayı, azaltmayı ve sonlandırmayı, olumlu etki yaratacak faaliyetleri ise sürekli iyileştirerek uygulamayı,
 • Doğal kaynakları korumayı, tasarruflu kullanmayı ve elden geldiğince yeniden kazanmayı, dünyadaki ekolojik dengesizliği ve kirliliği önlemede çalışanlarımızın çevre bilinçlerini ve yetkinliklerini sürdürmeyi, daha ileriye götürmeyi,
 • Çevre amaçlarının belirlenmesi, izlenmesi iyileştirilmesini,
 • Girişimciliği teşvik etmeyi ve ön plana çıkarmayı,
 • Tedarikçilerimizin ürün ve hizmet şartlarını, güvenli şekilde yerine getirmesini sağlamak amacı ile işbirliği içinde olmayı,
 • Yukarıda sözü edilen tüm maddeleri ile politikamızı sürekli gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve işleyen bir kültür haline getireceğimizi,
 • Tüm çalışanlarımız ile benimsediğimizi, uygulayıcısı ve koruyucusu olduğumuzu taahhüt ediyoruz.