YAPKİM A.Ş. olarak,

YAPKİM; Bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında, mevcut tecrübeyi yeni bilgilerle sentezleyerek, sürekli yeni ürünleri ve yeni hammaddeleri ülkeye kazandırmak için, üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri ile ortak projeler ve AR-GE çalışmaları yapar. TSE, TSEK ürün kalite ve CE ürün güvenliği belgesine sahip ürünlerini “Kalite Kontrol Laboratuvarı” ında uzman teknik kadrosuyla, hammaddeden başlayarak proses ve son ürün kontrollerini, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenmiş deney metotlarına göre, son teknolojik deney cihazları kullanarak, hassas bir şekilde gerçekleştirir, İletişime açık ve katılımcı yönetim anlayışı ve ekip ruhuna sahip çalışanları ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” yasal mevzuatı şartlarına uygun, TS 18001 standardı şartları doğrultusunda kaza ve yaralanmaların oluşmasını önleyecek emniyetli ve güvenli çalışma ortamı sağlar. TS EN ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” anlayışı çerçevesinde iş süreçlerini ve riskleri belirler ve yönetir. Kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakılması için çalışır. Değişen iç ve dış şartları çok iyi analiz ederek sürekli iyileştirme ve gelişmeyi kendisine ilke edinir. Müşterilerin bugünkü ve gelecekteki beklentileri doğrultusunda hareket ederek, müşteri sadakati ve memnuniyetini en üst düzeyde sağlar. Müşteriye zamanında uygun fiyata kaliteli ürünleri sunar ve müşteri şikayetine, erişilebilirlik, şeffaflık, objektiflik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda çözüm odaklı yaklaşır.