Faaliyet Alanlarımız (Fields of Activity)
Yapkim | YERALTI YAPI KİMYASALLARI
yapkim, yapı kimyasalları, gebze, yapı ürünleri
504
page,page-id-504,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

YERALTI YAPI KİMYASALLARI

YAPRHEO FC-1

 • Sadece çimento ve suya eklenerek kullanılır.
 • İç-dış, yatay-düşey uygulamalarda kullanılır.
 • Aktif su kaçaklarının tıkanmasında kullanılır.
 • Çimento enjeksiyonu uygulamalarında kullanılır.
 • Donatı korozyonuna sebep olmaz.
 • Klorür içermez.

Çok Hızlı Priz Alan Su Geçirimsizlik Katkısı Çimento ile karıştırıldığında çok hızlı priz alarak su kaçağı olan yerlerin kurutulmasını sağlar.   Teknik Bilgiler

Malzemenin Yapısı Özel inorganik maddeler karışımı
Renk Kırık beyaz sıvı
Yoğunluk 1,15-1,17 kg/litre
pH Değeri > 12

1 kg portland çimentosu; 0,34 litre YAPRHEO® FC-1 ve 0,34 litre su ile karıştırıldığında 15 saniyede priz almaya başlar.

YAPRHEO® FC-1 : Su Zaman YAPRHEO® FC-1 (lt) / Portland Çimento(kg)
1:1 15 saniye 0,34
1:4 45 saniye 0,17

Çimento ve su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve uygulanır. Hızlıca kullanılabilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır, sertleşmiş malzeme tekrar kullanılamaz.

 • Çimentonun 0°C’nin üzerinde depolandığından emin olunmalıdır.
 • Karışım suyu içilebilir nitelikte ve +5°C’nin üzerinde olmalıdır.
 • Homojen kıvamda bir harç elde etmek için ölçme kabı kullanılması önerilir.
 • Uygulama esnasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
 • Gözlere veya cilde temas etmesi durumunda derhal temiz su ile yıkama yapılmalı ve vakit geçirmeden doktora gidilmelidir.
 • Sertleşme süresi, kullanılan su ve YAPRHEO® FC-1’in sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çimento cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Orijinal Malzeme, orijinal ve açılmamış ambalajında +5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda dondan koruyarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır

Bidon, Varil, IBC Tank

PDF Görüntüle

YAPRHEO H CONTROL

 • Tünel ve madenlerde, geçici ve sürekli kaya desteği uygulamalarında kullanılır.
 • TBM Segmentleri arkasına yapılan backfill grouting (boşluk doldurma) uygulamalarında kullanılır.
 • Şev stabilitesi uygulamalarında kullanılır.
 • Betonun hidratasyonunu 2 saatten 72 saate kadar kontrol altına alır.
 • Beton santralinde üretilen betonun, sorunsuz bir şekilde şantiyeye sevkiyatını sağlar.

Hidratasyon Kontrol Sistemi Yaş ve kuru karışım püskürtme beton, enjeksiyon ve grouting için üretilmiş, betonun hidratasyonunu 2 saatten 72 saate kadar kontrol altına alan, STABILIZER ve ACTIVATOR olmak üzere iki farklı bileşeni olan bir hidratasyon kontrol sistemidir.   Teknik Bilgiler

YAPRHEO® H CONTROL STABILIZER YAPRHEO® SC 240 (H CONTROL ACTIVATOR)
Yoğunluk 1,08 – 1,12 kg/litre 1,40 – 1,45 kg/litre
pH Değeri < 2 2,1 – 3,1
Klor İçeriği < %0,1 (EN 480-10) < %0,1 (EN 480-10)

*Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Hidratasyonu 2 ila 72 saat arasında kontrol edebilmek için önerilen YAPRHEO® H CONTROL STABILIZER kullanım oranı, çimento ağırlığının %0,2 – %2,0’si arasındadır. En iyi sonuç için kullanım oranı çimento tipine, karışım tasarımına, ortam sıcaklığına ve bekleme süresine bağlı olarak önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır.   YAPRHEO® SC 240 (H CONTROL ACTIVATOR) kullanım oranı, çimento ağırlığının %2 – %10’u arasında değişmektedir. En iyi sonuç için kullanım oranı yerel çimento ve agrega çeşidine bağlı olarak önceden yapılacak şantiye testleri ile belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır.

Kuru ve yaş karışım püskürtme beton uygulamaları için, YAPRHEO® H CONTROL STABILIZER ve YAPRHEO® SC 240 (H CONTROL ACTIVATOR) kullanımı çimento tipine, agrega çeşidine, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Şantiyede yapılacak denemeler neticesinde uygun karışım oranı ve dozaj belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır.

 • Nem oranı, suyun sıcaklığı reaksiyonun hızını değiştiren faktörlerdir. Hızlandırıcı kullanım oranı önceden yapılacak denemeler sonucunda belirlenmelidir.

Orijinal Malzeme, orijinal ve açılmamış ambalajında +5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda dondan koruyarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır

PDF Görüntüle

YAPRHEO MICROSILICA

 • Geleneksel ve yaş sistem püskürtme beton uygulamalarında kullanılır.
 • Normal/hafif ağırlıklı, pompalı/pompasız beton üretiminde kullanılır.
 • Düşük çimento dozajına sahip betonlarda kullanılır.
 • Yüksek dayanımlı beton üretiminde kullanılır.
 • TBM Segmentleri arkasına yapılan backfill grouting (boşluk doldurma) uygulamalarında kullanılır.
 • Her çeşit betonda basınç dayanımı, eğilme dayanımı, kırılma mekaniği ve geçirimsizlik gibi teknik özelliklerini iyileştirir.
 • Klor geçirgenliğini azaltır.
 • Püskürtme beton uygulamalarında hızlandırıcı kullanım oranını düşürür, daha kalın katmanlar halinde uygulanmasına olanak verir, geri sekme oranını azaltır.

Yoğunlaştırılmış Mikrosilika Normal ve püskürtme beton için kullanılabilen, çimento pastasının mikro yapısını iyileştirerek basınç dayanımı, eğilme dayanımı, kırılma mekaniği ve geçirimsizlik gibi teknik özelliklerini iyileştiren, mineral katkıdır.   Teknik Bigiler

Yoğunluk 0,55 – 0,70 kg/litre
Klor Miktarı < %0,1
Blain (İncelik) > 15000 m2/kg
SIO2 Oranı > %85
CaO Oranı < %1
SO3 Oranı < %2
Al2O3 < %1
MgO < %1
Aktivite Endeksi > %95
Özgül Ağırlık 2300 kg/m3
0,045 mm’den Küçük Partikül Oranı < %40

100 kg çimentoya 5– 10 kg oranında kullanılması önerilir. En iyi sonuç için kullanım oranı beton sınıfı ve özelliklerine bağlı olarak önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır.

Beton santralinde, çimentodan sonra karışıma ilave edilir.

 • YAPRHEO® MICROSILICA bütün çimento çeşitleri ile uyumludur.
 • YAPRHEO® HYPER ve YAPRHEO® SUPER serisi süper akışkanlaştırıcılar ile kullanılabilir.
 • Donma-çözülme direncini yükseltmek için hava sürükleyiciler (YAPRHEO® AIR) ile kullanılabilir.
 • Yaş sistem püskürtme betonlarda YAPRHEO® H CONTROL ile beraber kullanılabilir.

Big Bag  

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır

PDF Görüntüle

YAPRHEO P1 1CS

 • Temel, perde ve döşeme betonlarında, tünel kaplama betonlarında düşük ve orta düzeydeki su kaçaklarını kesmek için kullanılır.
 • Negatif yönden gelen suyu kesmek için kullanılır.
 • Su ile reaksiyona girerek köpük oluşturur.
 • Çevre dostudur.

Poliüretan Esaslı Enjeksiyon Malzemesi Poliüretan esaslı, su kaçaklarını kesmek ve çatlakları doldurmak için özel olarak geliştirilmiş, solventsiz, tek bileşenli enjeksiyon malzemesidir.   Teknik Bilgiler

  YAPRHEO® PI 1CS Hızlandırıcı
Renk Sarı Şeffaf
Yoğunluk (25⁰C) 1,08 kg/litre 0,913 kg/litre
Viskozite (25⁰C) 403 mPa.s 7,4 mPa.s
Parlama Noktası >150⁰C >150⁰C

Malzemeler ısıya ve neme duyarlı oldukları için depolandıkları ortam sıcaklığının 10°C ile 30°C arasında olması gerekmektedir. Uygun depolama koşullarında raf ömrü 6 aydır. Kullanılan malzemelerin kapakları nem geçişini önleyecek şekilde nitrojen ile tekrar kapatılmalıdır.

Hızlandırıcı Miktarı Reaksiyon (Saniye) Polimerizasyon (saniye)
6% 30 115
8% 25 90
10% 20 75

* 20⁰C’deki uygulamalarda

Hızlandırıcı oranının %6 ile %10 arasında kullanılması tavsiye edilir. Reaksiyon hızı, hızlandırıcı oranında yapılacak değişikliklerle ayarlanabilir. Karışımdaki hızlandırıcı miktarı arttıkça reaksiyon hızı artar. Su ile reaksiyonundan kapalı hücreli esnek poliüretan köpük elde edilir. Basınç altında enjekte edilen poliüretan büzüşmez veya şişmez. Çok kısa sürede iyi bir basınç dayanımı elde edilir. %800 şişer. En iyi sonuç için sabit basınç ile uygulanmalıdır.   Hızlandırıcıyı iyice çalkalayınız. Hızlandırıcı oranı istenen reaksiyon hızına bağlı olarak %6-%10 oranında reçine ile karıştırılır. Tek bileşenli pompa ve uygun enjeksiyon pakeri kullanılarak enjeksiyon yapılır.

 • YAPRHEO® PI 1CS neme duyarlı ve hidroskopik bir malzeme olup kuru ortamda paketlenmiştir. Bu bakımdan açılan kapların olabildiğince çabuk tüketilmesi gerekmektedir. Kalan malzemeler, kuru nitrojen kullanılarak nem almayacak şekilde tekrar paketlenmelidir.
 • Kullanılan pompalar poliüreten enjeksiyon pompaları için özel olarak üretilmiş temizleyiciler ile temizlenmelidir.

YAPRHEO® PI 1CS: 25 kg’lık bidon Hızlandırıcı: 2,5 lt’lik bidon

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır

PDF Görüntüle

YAPRHEO SC 240

 • Tünel ve madenlerde kullanılır.
 • TBM Segmentleri arkasına yapılan backfill grouting (boşluk doldurma) uygulamalarında kullanılır.
 • Şev stabilitesi uygulamalarında kullanılır.
 • Hızı priz alma özelliğinden dolayı tünellerin tavan uygulamalarında tek seferde kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulaması yapılabilir.
 • Nozulda eklenen sıvı priz hızlandırıcı, hava yardımı ile püskürtüldüğünden dolayı tozsuz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • Geleneksel priz hızlandırıcılar ile karşılaştırıldığında %15 – 20 oranında daha yüksek son dayanım verir.
 • Geleneksel priz hızlandırıcıların kullanımı sonucunda ortaya çıkan alkali – agrega reaksiyonu riskini azaltır.
 • Alkali içermediğinden cilt yanmaları, görme zorluğu gibi sağlık problemlerini önleyerek, çalışma ortamının güvenlik ve kalitesini artırır.
 • Geleneksel priz hızlandırıcıların aksine açığa çıkan kimyasalların yeraltı sularını kirletme riskini minimize eder.

Püskürtme Beton Katkısı Yaş ve kuru karışım püskürtme betonlar için alkali içermeyen, alüminyum sülfat esaslı, yüksek performanslı, sıvı priz hızlandırıcı püskürtme beton katkısıdır.   Teknik Bigiler

pH Değeri 2,1 < pH < 3,1
Viskozite > 400 mPa.s
Klor İçeriği < % 0,1
Yoğunluk 1,40 – 1,45 kg/litre

Kuru Karışım Püskürtme Beton için YAPRHEO® SC 240 dozametreli bir pompa yardımı ile karışım suyuna nozuldan verilmelidir. Yaş Karışım Püskürtme Beton için YAPRHEO® SC 240, dozaj ünitesi bulunan bir püskürtme beton ekipmanından, basınçlı hava ile beraber diğer priz hızlandırıcılar gibi nozuldan verilmelidir. Yaş ve kuru sistem püskürtme uygulamaları için YAPKİM Teknik Departmanından destek alınız.

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 6 ay süreyle saklanabilir.

YAPRHEO® SC 240’ın dozajı atmosfer koşulları, yüzey sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Özellikle kullanılan çimentonun cinsi, priz ve dayanım değerlerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. Saha denemeleri yapılarak bu dozaj yerinde tespit edilmelidir. YAPRHEO® SC 240, bağlayıcı ağırlığının (çimento-uçucu kül ) %2,5 – % 10 mertebesinde kullanılır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kir, pas, yağ, inşaat atığından arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyler basınçlı su ile yıkanmalıdır.
 • Taze çimento kullanılmalı, tercihen hızlı priz için CEM 1 sınıfı çimento seçilmelidir.

Varil, IBC Tank, Dökme

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır

PDF Görüntüle