Faaliyet Alanlarımız (Fields of Activity)
Yapkim | Seramik Yapıştırıcıları
yapkim, yapı kimyasalları, gebze, yapı ürünleri
354
page,page-id-354,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Seramik Yapıştırıcıları

YAPBOND 1C

 • İç ortamlarda, düşey uygulamalarda kullanılır.
 • Esnektir, nemden etkilenmez ve kokusu yoktur.
 • Uygulama sonrası kayma gözlenmez.
 • Seramik üstü seramik yapıştırma imalatında kullanılır.
 • Ahşap yüzeye, ısı yalıtım levhasına, alçı esaslı yüzeylere uygulanabilir.
 • Cam mozaik ve seramik yapıştırılmasında kullanılır.

Dispersiyon Esaslı Seramik Yapıştırıcısı Dispersiyon esaslı, iç mekanlardaki düşey ve emici yüzeyler için uygun seramik yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve D2TE sınıfına uygundur. Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Maks. 3 mm
Yoğunluk ~1,68 kg / litre
Kesmede Yapışma Dayanımı ≥1,00 N/mm2 (28gün)
Tam Kürlenme Süresi 28 gün
Islanabilirlik Minimum %90

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Uygulamaya hazırdır.

1mm/m2 toz sarfiyatı: 1,68 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® 1C’nin açık bekletme süresi 20 dakika olup; bu süre içerisinde uygulamasının tamamlanması gerekmektedir. Mala ile yüzeye uygulanan malzemede, uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 3 gün sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.

 • YAPBOND® 1C uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +10°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -10°C ile +75°C arasındadır.
 • Dış ortamlarda, yatay uygulamalarda ve sürekli su teması olan mahallerde kullanılmamalıdır.
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

15 kg’lık teneke kova

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

PDF Görüntüle

YAPBOND 50

 • İç-dış, düşey-yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Islak hacimlerde, ortak mahallerde kullanılır.
 • Uygulama sonrası kayma gözlenmez.
 • Dış ortam uygulamalarında içeriğine YAPSEAL® 106 B eklenmesi tavsiye edilir.

Karışım Oranları

YAPBOND® 50 Su
25 kg Maks. 6,50 litre
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,59 kg/litre

İnce Daneli Seramik Yapıştırıcısı Çimento esaslı, ince daneli, seramik yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C1T sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 3 mm Maks. 6 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 0,50 N/mm2 (28 gün)
İşlenebilme Süresi ~ 2 saat
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik Minimum %90

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® 50 yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1mm/m2 toz sarfiyatı: 1,25 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® 50’nin açık bekletme süresi (20 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Mala ile yüzeye uygulanan malzemede, uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 24 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin yeteri kadar helikopter tepsi perdahı yapılarak beton ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme ilk uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.
 • Helikopter perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı ortaya çıkabilir.
 • Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. (İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır.) Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
 • Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için yüzey kür malzemesi (YAPRHEO® CURE 201, 301) uygulanmalıdır.
 • Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek derzler oluşturulmalı, oluşturulan derzler YAPSEAL® MASTILASTIC serisinden uygun poliüretan mastik ile doldurulmalıdır.
 • YAPBOND® 50 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 24 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPBOND 52

 • İç-dış, düşey-yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Islak hacimlerde, ortak mahallerde kullanılır.
 • Uygulama sonrası kayma gözlenmez.
 • Dış ortam uygulamalarında içeriğine YAPSEAL® 106 B eklenmesi tavsiye edilir.

Karışım Oranları

YAPBOND® 52 Su
25 kg Maks. 5,25 litre
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,60 kg/litre

Kalın Daneli Seramik Yapıştırıcısı Çimento esaslı, kalın daneli, seramik yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C1T sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 4 mm Maks. 15 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 0,50 N/mm2 (28 gün)
İşlenebilme Süresi ~ 2 saat
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik Minimum %90

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® 52 yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1 mm/m2 toz sarfiyatı 1,30 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® 52’nin açık bekletme süresi (20 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Mala ile yüzeye uygulanan malzemede, uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 24 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin yeteri kadar helikopter tepsi perdahı yapılarak beton ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme ilk uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.
 • Helikopter perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı ortaya çıkabilir.
 • Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. (İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır.) Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
 • Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için yüzey kür malzemesi (YAPRHEO® CURE 201, 301) uygulanmalıdır.
 • Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek derzler oluşturulmalı, oluşturulan derzler YAPSEAL® MASTILASTIC serisinden uygun poliüretan mastik ile doldurulmalıdır.
 • YAPBOND® 52 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 24 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir..

25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPBOND NS

Genel Özellikler

 • İç-dış, düşey-yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Hızlı priz alır ve kürlenir.
 • Beyaz renkteki doğal taşların yapıştırılmasında kullanıma uygundur.
 • Çiçeklenme, lekelenme ve beyaz taşta kararma gözlenmez.
 • Kalın yataklama yöntemi sayesinde bozuk yüzeylerde tesviye amaçlı kullanılabilir.
 • Orta yük altında ve insan sirkülasyonun çok olduğu alanlarda kullanmaya uygundur.
 • Sürekli su teması olan mahallerde ve yerden ısıtmalı yüzeylerde kullanılabilir.
 • Rötrenin neden olduğu çatlaklar gözlenmez.
 • Esnek yapısıyla yüzey hareketlerine ve soğuk-sıcak farklılığından oluşan gerilimlere dayanımı arttırılmıştır.

Karışım Oranları

YAPBOND® NS Su
25 kg ~ 5,20 litre
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,49 kg/litre

Doğal Taş Yapıştırıcısı Çimento esaslı, kalın yataklama yöntemi için geliştirilen esnek doğal taş yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C2FT sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 5 mm Maks. 40 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 1,00 N/mm2 (28 gün)
İşlenebilme Süresi ~ 2 saat
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik Minimum %90
Trafiğe Açma Süresi 24 saat

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® NS yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1 mm/m2 toz sarfiyatı 1,23 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® NS’in açık bekletme süresi (15 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Mala ile yüzeye uygulanan malzeme, uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 8 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir. Derz dolgu seçimi için taşın türünü ve derz aralığınızı belirterek teknik destek almanız tavsiye edilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • YAPBOND® NS uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 8 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Kuru yüzeyde uygulandığında, suyun doğal taş yüzeyine ulaşmasını ve renk atmasını engeller.
 • Renk atma, çiçeklenme veya kararma gibi durumları engellemek adına, taş ile yapıştırıcının birbiriyle uyumu uygulama öncesi test edilmelidir.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPBOND POWER FLEX

 • İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Esnek özellikte olup; yapışma dayanım değeri yüksektir.
 • Uygulama sonrası kayma gözlenmez.
 • Donma – çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Seramik, mermer, granit, porselen, doğal taş, mozaik gibi kaplamaların yapıştırılması için kullanılır.
 • Sürekli su teması olan mahallerde ve yerden ısıtmalı yüzeylerde kullanılabilir.
 • Ahşap yüzeye, ısı yalıtım levhasına, alçı esaslı yüzeylere YAPBOND® PRIMER A astarı sürüldükten sonra seramik, doğal taş, granit ve cam mozaik yapıştırma işlemi için kullanılır.
 • Dış cephe uygulamalarında ve seramik üstü seramik yapıştırma imalatında kullanılır.
 • Esnek yapısıyla yüzey hareketlerine ve soğuk-sıcak farklılığından oluşan gerilimlere dayanımı arttırılmıştır.

Karışım Oranları

YAPBOND® POWER FLEX Su
25 kg Maks. 6,75 litre
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,56 kg/litre

Esnek Seramik Yapıştırıcısı Çimento esaslı, esnek, seramik ve granit yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C2TES1 sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 3 mm Maks. 8 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 1,00 N/mm2 (28 gün)
İşlenebilme Süresi ~ 2 saat
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik Minimum %90
Trafiğe Açma Süresi 3 gün

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.  

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® POWER FLEX yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1 mm/m2 toz sarfiyatı 1,21 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® POWER FLEX’in açık bekletme süresi (30 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Mala ile yüzeye uygulanan malzemede, uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 24 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • YAPBOND® POWER FLEX uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 24 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPBOND GRANITEX RAPID

 • İç – dış ortamlarda, yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Esnek özellikte olup; yapışma dayanım değeri yüksektir.
 • Hızlı priz alma özelliğindedir.
 • Donma – çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Islak hacimlerde, ortak mahallerde ve yerden ısıtmalı yüzeylerde kullanılabilir.
 • Seramik üstü seramik yapıştırma imalatında kullanılır.
 • Seramik yüzeyine yapıştırıcı sürülmesine gerek kalmaz, yüzdürme yöntemi ile uygulama tamamlanabilir.
 • Akıcı kıvamdadır, hızlı ve kolay yayılım sağlar; uygulama süresini kısaltır.
 • Düzgün olmayan yüzeylerde de kullanmaya uygundur.
 • Esnek yapısıyla yüzey hareketlerine ve soğuk-sıcak farklılığından oluşan gerilimlere dayanımı arttırılmıştır.

Karışım Oranları

YAPBOND® SL GRANITEX RAPID Su
20 kg Maks. 4 litre</>td
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,88 kg/litre</>td

Hızlı Priz Alan Yatay Seramik Yapıştırıcısı Çimento esaslı, kolay yayılım sağlayan, hızlı priz alan, esnek, yatay uygulamalar için kullanılan, doğal taş, mermer ve seramik yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C2F sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 4 mm Maks. 15 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 1,00 N/mm2
İşlenebilme Süresi ~ 50 dakika
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik %98
Trafiğe Açma Süresi 2 gün

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® SL GRANITEX RAPID yavaş yavaş ilave edilerek

400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.

 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1 mm/m2 toz sarfiyatı 1,55 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® SL GRANITEX RAPID’in açık bekletme süresi (10 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Hazırlanan YAPBOND® SL GRANITEX RAPID, karıştırma kabından uygulama yapılacak yüzey üzerine dökülür. Uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 3 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin yeteri kadar helikopter tepsi perdahı yapılarak beton ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme ilk uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.
 • Helikopter perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı ortaya çıkabilir.
 • Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. (İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır.) Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
 • Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için yüzey kür malzemesi (YAPRHEO® CURE 201, 301) uygulanmalıdır.
 • Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek derzler oluşturulmalı, oluşturulan derzler YAPSEAL® MASTILASTIC serisinden uygun poliüretan mastik ile doldurulmalıdır.
 • YAPBOND® SL GRANITEX RAPID uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 3 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPBOND GRANITEX

 • İç – dış ortamlarda, yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Esnek özellikte olup; yapışma dayanım değeri yüksektir.
 • Donma – çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Islak hacimlerde, ortak mahallerde ve yerden ısıtmalı yüzeylerde kullanılabilir.
 • Seramik üstü seramik yapıştırma imalatında kullanılır.
 • Seramik yüzeyine yapıştırıcı sürülmesine gerek kalmaz, yüzdürme yöntemi ile uygulama tamamlanabilir.
 • Akıcı kıvamdadır, hızlı ve kolay yayılım sağlar; uygulama süresini kısaltır.
 • Düzgün olmayan yüzeylerde de kullanmaya uygundur.
 • Esnek yapısıyla yüzey hareketlerine ve soğuk-sıcak farklılığından oluşan gerilimlere dayanımı arttırılmıştır.

Karışım Oranları

YAPBOND® SL GRANITEX Su
20 kg Maks. 4,60 litre
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,77 kg/litre

Yatay Seramik Yapıştırıcısı Çimento esaslı, kolay yayılım sağlayan, esnek, yatay uygulamalar için kullanılan, doğal taş, mermer ve seramik yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C2 sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 4 mm Maks. 15 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 1,00 N/mm2
İşlenebilme Süresi ~ 2 saat
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik Minimum %98
Trafiğe Açma Süresi 2 gün

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® SL GRANITEX yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1 mm/m2 toz sarfiyatı 1,40 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® SL GRANITEX’in açık bekletme süresi (20 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Hazırlanan YAPBOND® SL GRANITEX, karıştırma kabından uygulama yapılacak yüzey üzerine dökülür. Uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 12 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • YAPBOND® SL GRANITEX uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 12 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPBOND SUPER FLEX

 • İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Nano teknolojik yöntemler sayesinde, hafif ve ince gradasyonlu yapısı bulunmaktadır.
 • Hafif-ince yapısı sebebiyle yüzeye tutunması arttırılmıştır, sarfiyat ihtiyacı azaltılmıştır.
 • Esnek özellikte olup; yapışma dayanım değeri yüksektir.
 • Uygulama sonrası kayma gözlenmez.
 • Donma – çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Esnek yapısıyla yüzey hareketlerine ve soğuk-sıcak farklılığından oluşan gerilimlere dayanımı arttırılmıştır.
 • Seramik, mermer, granit, porselen, cam mozaik, pres tuğla, doğal taş gibi kaplamaların yapıştırılması için kullanılır.
 • Her tip yüzeyde uygun astar ile kullanılabilir.
 • Emici olmayan yüzeylere YAPBOND® PRIMER ULTRA astarı sürüldükten sonra seramik ve granit yapıştırma işlemi için kullanılır.
 • Ahşap yüzeye, ısı yalıtım levhasına, alçı esaslı yüzeylere YAPBOND® PRIMER A astarı sürüldükten sonra seramik ve granit yapıştırma işlemi için kullanılır.
 • Sürekli su teması olan mahallerde ve yerden ısıtmalı yüzeylerde kullanılabilir.
 • Dış cephe uygulamalarında ve seramik üstü seramik yapıştırma imalatında kullanılır.

Karışım Oranları

YAPBOND® SUPER FLEX Su
15 kg Maks. 9 litre
Karışım Yoğunluğu: ~ 1,28 kg/litre

Özel Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcısı Çimento esaslı, nano teknolojik yöntemle hazırlanmış, esnek seramik ve granit yapıştırıcısıdır. TS EN 12004:2007+A1:2013 standardına ve C2TES1 sınıfına uygundur.   Teknik Bilgiler

Uygulama Kalınlığı Min. 1 mm Maks. 15 mm
Çekmede Yapışma Dayanımı ≥ 1,00 N/mm2 (28 gün)
İşlenebilme Süresi ~ 90 dakika
Olgunlaştırma Süresi 3 – 5 dakika
Islanabilirlik Minimum %99
Trafiğe Açma Süresi 24 saat

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin farklılıklarına göre hazırlık aşamasında teknik destek almanız tavsiye edilir.
 • Uygulama öncesi, gerekli durumlarda seramik ve uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
 • Aşırı emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygun astar kullanılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPBOND® SUPER FLEX yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.’lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

1 mm/m2 toz sarfiyatı 0,80 kg’dır. (Tarak dişi boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

YAPBOND® SUPER FLEX’in açık bekletme süresi (30 dakika) boyunca tüketilebilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır ve bu süre içerisinde uygulamanın tamamlanması gerekmektedir. Mala ile yüzeye uygulanan malzemede, uygun tarak kullanılarak istenilen kalınlık elde edilir. Yüzdürme yöntemi ile seramiğin, yapıştırıcıya iyice temas etmesi sağlanır. Seramik boyutlarına göre derz aralığı bırakılarak uygulama sonlandırılır. Ortalama 8 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.  

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • YAPBOND® SUPER FLEX uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır.
 • Ortalama 8 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • Sertleşmiş malzeme içerisine su ve benzeri maddeler eklenerek tekrar kullanılmamalıdır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

15 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle