Faaliyet Alanlarımız (Fields of Activity)
Yapkim | Çimento Esaslı Zemin Kaplamaları
yapkim, yapı kimyasalları, gebze, yapı ürünleri
190
page,page-id-190,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Çimento Esaslı Zemin Kaplamaları

YAPFLOOR 100

 • Modifiye polimer ile güçlendirildiğinden, betonunun suyunu bünyesine alıp; perdahlama işleminden sonra beton ile yekpare şekilde çalışır.
 • Uzun ömürlü ve tozumaz yüzey sağlar.
 • Uygulandığı betonun yüzeyinin aşınma dayanımını arttırır.
 • Donma – çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Yeni dökülmüş ve perdahı tamamlanmış beton yüzey üzerinde uygulanabilir.
 • Orta ve ağır trafiğe maruz kalabilecek alanlarda kullanılır.
 • Otopark, hangar, atölye ve depolarda kullanılır.
 • Endüstriyel tesislerde ve fabrika depolama alanlarında kullanılır.
 • Lastik tekerlekli araç trafiğine maruz kalan yüzeylerde kullanılır.

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici Çimento esaslı, kuvarz agrega içerikli yüzey sertleştiricidir. TS EN 13813:2004 standardına ve CT-C30-F5-A9 sınıfına uygundur.

Renk Beton Gri, Naturel, Yeşil, Kırmızı
Basınç Dayanımı (28 gün) 80 N/mm2
Aşınma Dayanımı (100 çevrimde) 65 mm3

Standart renklerin dışında, istenildæiğinde farklı renklerde üretim yapılabilir.

 • Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek YAPFLOOR® 100 uygulanacak ise; yüzer veya monolitik şap uygulaması tercih edilmelidir.
 • YAPFLOOR® 100 şap üzerine uygulanılacak ise, monolitik şap uygulamalarında eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak için beton döküm işlemine geçilmeden önce pürüzlendirilmiş eski beton yüzeyine epoksi esaslı yapıştırıcı YAPBUILT® EPOXY 720 ya da aderans arttırıcı astar YAPRHEO® LATEX 5 uygulanmalıdır.
 • Yüzey temizlenmeli ve uygun tekniklerle pürüzlendirme yapılarak çimento şerbeti kaldırılmalıdır.
 • Mevcut beton yüzey suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalması engellenmelidir.
 • Uygulamaya başlamadan önce planlama yapılarak anolar teşkil edilmelidir. Çatlak kontrol derzleri belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır.
 • Şap dökülürken mevcut duvar ve kolonlardan yaklaşık 1 cm kalınlığında ekstüride plakalar kullanılarak ayrılmalı ve şapın çalışmasına izin verecek bir boşluk yaratılmalıdır. (Bu sayede şapın çatlamadan serbestçe genleşip büzülmesine imkan verilir.)
 • Ano kalıplarının her uygulama öncesi – sonrası temizlenmesi, yağlanması; köşelerin düzgün ve net çıkmasını sağlayacaktır.
 • Ano kalıplarının tasarlanan şap yüksekliğinde, lamba zıvanalı bir yapıya sahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek ayrılmasını engelleyecektir. Anolar arasında geçiş demirleri kullanılmalıdır.

Kullanım amacı ve trafik yüküne bağlı olarak; 5 – 8 kg/m2 kullanılmalıdır.

 • YAPFLOOR® 100; toprağa oturan beton veya şap üzerine, taşıyıcı betonarme döşeme üstü yüzer şap ve monolitik şap üzerine uygulanmalıdır.
 • YAPFLOOR® 100 uygulanacak beton veya şap, ortam yüklerine ve zemin şartlarına göre projelendirilmelidir.
 • Yüzey sertleştirici içindeki agregaların ayrışmaması için uygulama sırasında uzak mesafelere serpilmemelidir.
 • Serpme işlemine ortam ve hava koşullarına göre beton üzerine çıkıldığında, 5 – 10 mm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilmelidir.
 • Malzeme ano üzerine öbek olarak dökülmemeli mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve çek pas ile düzeltilmelidir. İlk aşamada toplam sarfiyatın 2/3’lük kısmı beton yüzeyine serpilip çek pas ya da makine yardımı ile yayılmalıdır.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin yeteri kadar helikopter tepsi perdahı yapılarak beton ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme ilk uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.
 • Helikopter perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı ortaya çıkabilir.
 • Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. (İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır.) Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
 • Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için yüzey kür malzemesi (YAPRHEO® CURE 201, 301) uygulanmalıdır.
 • Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek derzler oluşturulmalı, oluşturulan derzler YAPSEAL® MASTILASTIC serisinden uygun poliüretan mastik ile doldurulmalıdır.
 • YAPFLOOR® 100 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Uygulama, uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır.
 • Anolar arasına beton dökülürken vibrasyonlu mastar kullanılarak beton sıkıştırılmalıdır.
 • Beton yüzeyine çıkan su uzun kollu tahta bir mastar ile süpürülerek alınmalıdır.
 • Donatı yerleştirme işleminde; demir donatı veya hasır çelik, ano sınırları dışına taşırılmadan yerleştirilmeli ve bağlanmalıdır.
 • Pas payı belirlendikten sonra demir donatı veya hasır çelik yerine yerleştirilmelidir. Pas payı yerleştirilmesi ile alakalı konstrüktif bilgiler, TS 500’de (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Yönetmeliği) yazılıdır.
 • Tek kat donatı kullanılacak ise donatının beton kalınlığının ortasına döşenmesi sağlanmalıdır.
 • Yüzer şap uygulamalarında eski beton üzerine polietilen örtüler serilerek dökülecek şap betonunun eski betona yapışması engellenmelidir.
 • Döşemede meydana gelecek şekil ve yer değiştirmelerinin betonda çatlak oluşturmadan kontrol edilebilmesi için, soğuk ve çatlak kontrol derzleri teşkil edilmelidir.
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPFLOOR 300

 • İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda kullanılır.
 •  Emici yüzeyleri neme karşı korumak için kullanılır.
 •  İçeriğinde solvent bulunmaz, kokusu yoktur, iç ortam uygulamaları için uygundur.
 •  Seramik uygulamasından önce emici yüzeylerde kullanılarak; yapıştırıcının hızlı su kaybını engeller, çatlak gözlenmez.
 •  Yataydaki şap uygulamalarında kullanılarak zemin aderansı sağlanır, hava kabarcıkları azaltılır, tozuma engellenir.
 •  Duvar kağıdı ve boya yapılacak yüzeylerde astar olarak kullanılır.

Korund Agregalı Yüzey Sertleştirici Çimento esaslı, korund agrega içerikli yüzey sertleştiricidir. TS EN 13813:2004 standardına ve CT-C40-F5-A6 sınıfına uygundur.

Renk Beton Gri, Naturel, Yeşil, Kırmızı
Basınç Dayanımı (28 gün) 75 N/mm2
Aşınma Dayanımı (100 çevrimde) ≤ 54 mm3

Standart renklerin dışında, istenildiğinde farklı renklerde üretim yapılabilir.

 • Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek YAPFLOOR® 300 uygulanacak ise; yüzer veya monolitik şap uygulaması tercih edilmelidir.
 • YAPFLOOR® 300 şap üzerine uygulanılacak ise, monolitik şap uygulamalarında eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak için beton döküm işlemine geçilmeden önce pürüzlendirilmiş eski beton yüzeyine epoksi esaslı yapıştırıcı YAPBUILT® EPOXY 720 ya da aderans arttırıcı astar YAPRHEO® LATEX 5 uygulanmalıdır.
 • Yüzey temizlenmeli ve uygun tekniklerle pürüzlendirme yapılarak çimento şerbeti kaldırılmalıdır.
 • Mevcut beton yüzey suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalması engellenmelidir.
 • Uygulamaya başlamadan önce planlama yapılarak anolar teşkil edilmelidir. Çatlak kontrol derzleri belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır.
 • Şap dökülürken mevcut duvar ve kolonlardan yaklaşık 1 cm kalınlığında ekstüride plakalar kullanılarak ayrılmalı ve şapın çalışmasına izin verecek bir boşluk yaratılmalıdır. (Bu sayede şapın çatlamadan serbestçe genleşip büzülmesine imkan verilir.)
 • Ano kalıplarının her uygulama öncesi – sonrası temizlenmesi, yağlanması; köşelerin düzgün ve net çıkmasını sağlayacaktır.
 • Ano kalıplarının tasarlanan şap yüksekliğinde, lamba zıvanalı bir yapıya sahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek ayrılmasını engelleyecektir. Anolar arasında geçiş demirleri kullanılmalıdır.

25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba.

 • YAPFLOOR® 300 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Uygulama, uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır.
 • Anolar arasına beton dökülürken vibrasyonlu mastar kullanılarak beton sıkıştırılmalıdır.
 • Beton yüzeyine çıkan su uzun kollu tahta bir mastar ile süpürülerek alınmalıdır.
 • Donatı yerleştirme işleminde; demir donatı veya hasır çelik, ano sınırları dışına taşırılmadan yerleştirilmeli ve bağlanmalıdır.
 • Pas payı belirlendikten sonra demir donatı veya hasır çelik yerine yerleştirilmelidir. Pas payı yerleştirilmesi ile alakalı konstrüktif bilgiler, TS 500’de (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Yönetmeliği) yazılıdır. Tek kat donatı kullanılacak ise donatının beton kalınlığının ortasına döşenmesi sağlanmalıdır.
 • Yüzer şap uygulamalarında eski beton üzerine polietilen örtüler serilerek dökülecek şap betonunun eski betona yapışması engellenmelidir.
 • Döşemede meydana gelecek şekil ve yer değiştirmelerinin betonda çatlak oluşturmadan kontrol edilebilmesi için, soğuk ve çatlak kontrol derzleri teşkil edilmelidir.
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

Kullanım amacı ve trafik yüküne bağlı olarak; 5 – 8 kg/m2 kullanılmalıdır.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

+5°C ile +40°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren C bileşeni 6 ay, diğer bileşenler ise 12 ay süreyle saklanabilir.

 • YAPFLOOR® 300; toprağa oturan beton veya şap üzerine, taşıyıcı betonarme döşeme üstü yüzer şap ve monolitik şap üzerine uygulanmalıdır.
 • YAPFLOOR® 300 uygulanacak beton veya şapı, ortam yüklerine ve zemin şartlarına göre projelendirilmelidir.
 • Yüzey sertleştirici içindeki agregaların ayrışmaması için uygulama sırasında uzak mesafelere serpilmemelidir.
 • Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin yeteri kadar helikopter tepsi perdahı yapılarak beton ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme ilk uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.
 • Helikopter perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı ortaya çıkabilir.
 • Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. (İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır.) Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
 • Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için yüzey kür malzemesi (YAPRHEO® CURE 201, 301) uygulanmalıdır.
 • Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek derzler oluşturulmalı, oluşturulan derzler YAPSEAL® MASTILASTIC serisinden uygun poliüretan mastik ile doldurulmalıdır.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle

YAPFLOOR SL110

Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tesviye şapıdır. TS EN 13813: 2004 standardına, CT-C25-F5 sınıfına uygundur.

 • Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.
 • İç mekanlarda kullanıma uygundur.
 • Otel, yurt, AVM, hastane, okul gibi yoğun insan trafiğinin olduğu yerlerde; lamine-laminat-ahşap parke, halı, PVC, linolyum kaplama altında bozuk yüzeylerin düzeltilmesinde tesviye şapı olarak kullanılır.
Uygulama Kalınlığı min. 3 mm – maks. 15 mm
Basınç Dayanımı (28 gün) ≥ 25 N/mm2
Eğilme Dayanımı (28 gün) ≥ 5 N/mm2
İşlenebilme Süresi ~ 30 dakika

Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 • Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olmalıdır.
 • Zemin, yapışmayı engelleyecek her türlü kir, toz ve safsızlıklardan arındırılmalıdır.
 • Yapılması gerekli yüzey tamiratları uygulama öncesi tamamlanmalıdır.
 • YAPFLOOR® SL 110 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Özellikle çok emici yüzeylerde zemine olan aderansını arttırmak amaçlı YAPBOND® PRIMER A su ile 1/1 oranında inceltilerek astar uygulaması yapılması tavsiye edilir. Astar kullanımı hakkında detaylı bilgi için YAPKİM Teknik Servisine danışılmalıdır.

1 mm kalınlık için   ̴ 1,33 kg/m² toz

 • Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPFLOOR® SL 110 yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemine devam edilir.
 • Karışım 3- 4 dakika dinlendirilip, 30 saniye tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.
 • YAPFLOOR® SL 110 karışımı yüzeye boşaltılarak taraklı mala ile istenilen kalınlık elde edilecek şekilde uygulanır. Uygulama sırasında karışımın içerisinde kalmış olabilen hava kabarcıklarını atmak için kirpi kullanılabilir.

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana ge­lebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorum­luluğundadır.

 • Uygulama, uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır.
 • Tüketim miktarları teorik olarak verilmiştir. Yüzey ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
 • Uygulama sırasında ve sonrasında zemin, doğrudan güneş, rüzgar, don, yağmur vb. hava etkilerinden korunmalıdır.
 • Ortalama 6 saat sonrasında üzerinde yürünebilir.
 • YAPFLOOR® SL 110 uygulaması üzerine yapılacak herhangi bir kaplama işlemi için ortalama 3 gün beklenmelidir.
 • Malzemenin performans ve teknik değerlerinin belirtilen verileri sağlayabilmesi, işlenebilme ve açık bekletme sürelerinde uzama-kısalma olmaması için; belirtilen ortam ve yüzey sıcaklıklarında, optimum nem oranı olan ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Önceden depolanmış ve uygulama için açılacak ambalajların ortalama 25°C’de kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.
 • Sertleşmiş, donmuş malzeme derhal atılmalı; herhangi bir şekilde tekrar kullanılmamalıdır.
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba

5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha­valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme­den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme­lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

PDF Görüntüle